Prawo gospodarcze

Podczas wieloletniego zdobywania doświadczenia zawodowego, podejmowałem wiele czynności prawnych związanych z obsługą wiodących podmiotów gospodarczych. Podczas tych wszystkich czynności wyspecjalizowałem się w tej dziedzinie prawa, która charakteryzuje się tym, iż brak jest jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych, przez co rozumie się brak jednego, głównego kodeksu zawierającego wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego. Jednakże poprzez wyspecjalizowanie się we wskazanej dziedzinie prawa, Kancelaria profesjonalnie świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • pomocy prawnej przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń, w tym także przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej

 • przygotowywania projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów

 • rejestracji spółek/przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń we właściwych rejestrach

 • rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • bieżącej obsługi spółek, fundacji, stowarzyszeń

 • przygotowywania dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

 • zaskarżania uchwał

 • umów zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego

 • stałej obsługi prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • dochodzenia wymagalnych i nieuregulowanych wierzytelności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i później w toku postępowania egzekucyjnego

 • zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 • sporządzania ugód, w zakresie dochodzonych wierzytelności

 • kontaktowanie się z dłużnikami w celu odzyskania wierzytelności

 • pilotowanie sprawy prowadzonej w postępowaniu egzekucyjnym przez Komornika

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem