Prawo Karne Skarbowe

Przepisy ustawy kodeks karny skarbowy określają jakie zachowania naganne stanowią przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, jakie za nie grożą sankcje, określają jakie kary i inne środki karne mogą być orzeczone wobec sprawcy, określają jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności karno – skarbowej oraz zasady i dyrektywy wymiaru kary. Zakres świadczonych usług w postępowaniu karnym skarbowym jest zbliżony do przepisów prawa karnego , dlatego też, usługi te podobnie jak w prawie karnym dotyczą:

  • reprezentację oskarżonego przed organami ścigania

  • reprezentowanie i podejmowanie czynności procesowych w imieniu oskarżonego – przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

  • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych

  • uzyskiwanie dostępu do akt sprawy, w tym uzyskiwanie odpisów, kserokopii z tych akt

  • przygotowywanie pism procesowych, w tym wniosków dowodowych

  • przygotowywanie wniosków o umorzenie i warunkowe umorzenie postępowania

  • sporządzanie zażaleń od postanowień wydanych przez sąd, bądź inne organy postępowania karnego

  • sporządzenie apelacji od wyroku karnego

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem