Prawo karne, wykroczeń oraz karne wykonawcze

Jako Adwokat występuję w postępowaniu karnym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego /dochodzenia, śledztwa/ lub procesu karnego w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego upoważnienia do obrony, które w przypadku tymczasowego aresztowania oskarżonego, może być chwilowo udzielone przez jego członka rodziny. Jako obrońca zobowiązany jestem podejmować wszelkie działania prawem przewidziane, takie jak zgłaszanie wniosków dowodowych czy zaskarżanie czynności organów postępowania, w celu doprowadzenia do uniewinnienia oskarżonego lub do orzeczenia jak najniższego wymiaru kary. Jednocześnie jako profesjonalista reprezentuje osoby pokrzywdzone w postępowaniu karnym, poprzez podejmowanie wszelkich czynności prawnych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego /na pewnym etapie postępowania pokrzywdzony, po złożeniu stosownego wniosku może występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego/, w celu ochrony ich praw. Działania Kancelarii obejmują, m. in.:

  • reprezentację oskarżonego przed organami ścigania

  • pomoc prawną pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym, na każdym etapie postępowania

  • reprezentowanie i podejmowanie czynności procesowych w imieniu oskarżonego oraz oskarżyciela posiłkowego, prywatnego – przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

  • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych

  • uzyskiwanie dostępu do akt sprawy, w tym uzyskiwanie odpisów, kserokopii z tych akt

  • przygotowywanie pism procesowych, w tym wniosków dowodowych

  • przygotowywanie wniosków o umorzenie i warunkowe umorzenie postępowania

  • sporządzanie zażaleń od postanowień wydanych przez sąd, bądź inne organy postępowania karnego

  • sporządzenie apelacji od wyroku karnego

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem