Prawo Rodzinne

Wskazana gałąź prawa cywilnego określana przez niektórych prawem familijnym, jest to dziedzina prawa, regulująca majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Głównym źródłem prawa rodzinnego jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zakres wskazanej dziedziny prawa obejmuje zatem wspólność ustawową majątkową małżeńską istniejącą między małżonkami, jej zmianę i ustanie, separację i ustanie małżeństwa. W ramach wskazanej dziadziny prawa Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzenia pozwu o rozwód bądź separację

  • podejmowanie wszelkich czynności prawnych, w toku postępowania przed Sądem

  • podejmowania działań prawnych związanych z podziałem majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej

  • uzyskania, obniżenia bądź podwyższenia alimentów, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów

  • przyznania, pozbawienia, ograniczenia władzy rodzicielskiej

  • ustalenia kontaktów z dzieckiem

  • ustalenia bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

  • sporządzenia wniosku o zwolnienie od konieczności ponoszenia kosztów sądowych w całości, bądź też, w części z uwagi na trudną sytuację finansową zainteresowanego

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem